Najčastejšie otázky

Kedy je možná oprava čelného skla?
  • ak sa poškodenie nenachádza v zornom poli vodiča
  • poškodenie nie je väčšie ako 2- eurová minca
  • nevedie k okraju skla a nachádza sa cca 10 cm od okraja skla
  • čelné sklo auta nie je kalené (ako u bočných a zadných autoskiel)
     
Aké typy autoskiel je možné opraviť?

Opravovať je možné akékoľvek dvojvrstvové laminované  automobilové sklá vrátane  vyhrievaných, solárnych a akustických skiel. Opraviť je možné autosklá osobných, nákladných automobilov a  autobusov.

Čo vlastne oprava - scelenie skla znamená?
  • K oprave praskliny docháza pomocou odsatia vzduchu z dutiny, ktorá vznikla po poškodení a jej následným vyplnením špeciálnou živicou, ktorá má index lomu svetla rovnaký ako sklo a následným vytvrdnutím živice UV svetlom.
  • Až 80 % prasklín vzniknutých od  kameňa je technicky opraviteľných za predpokladu, že prasklina nekončí v okraji skla a nenacháza sa v zornom poli vodiča.

 

Schéma zorného poľa vodiča – umiestnenie poškodenia a zóny, kde je možné čelné sklo opravovať 
zorné pole vodiča však nie je  plocha, ktorou zaberajú stierače.

 

Zvýraznená modrá plocha označuje miesta, kde je možné vykonať  opravu skla.


Cenová kalkulácia – oprava čelného skla scelením:
cena opravy je závislá od veľkosti poškodenia

Oprava čelného skla scelením do 15mm nad 15mm
Cena opravy výlupku od kameňa od 15 € od 20 
Cena opravy praskliny v dĺžke 5 cm od 30 €
 

  

  
 

Je po oprave poškodenie ešte vidieť ?

Po oprave je pôvodná prasklina pri pohľade do interiéru vozidla vo väčšine prípadov už neviditeľná. Každá oprava autoskla po sebe zanecháva drobné optické stopy, ktoré sa vo výsledku môžu líšiť podľa  typu praskliny.

Je možné opraviť prasklinu na ktoromkoľvek mieste čelného skla?

Legislatíva EU vylučuje opravy dvojvrstvových autoskiel v zornom poli vodiča - EHK č. 43. Zorné pole vodiča je zjednodušene - plocha v šírke 30 cm mezi volantom a horným polomerom stieranej plochy pri pohľade von z vozidla. U vozidiel nad 3,5 t ide o plochu   30 x 30 cm vo výhľade vodiča. Presnejšie posúdenie miesta praskliny, ktoré je ešte možné opraviť zhodnotia naši pracovníci pri obhliadke vozidla.

Akú veľkú prasklinu je možné opravit?

Prasklina nesmie byť väčšieho priemeru ako je cca 2-eurová minca a nesmie ani jedným koncom zasahovať do okraja autoskla. Vstupný otvor (miesto dopadu kameňa - kráter) by nemal byť väčší ako cca 5 mm. Aj keď poškodenie zodpovedá uvedenému rozsahu, musí jeho opraviteľnosť posúdiť  náš technik.

Záleží na tom aká stará je prasklina a aká je miera jej znečistenia?

Pri oprave nezáleží na tom, aká stará je prasklina, ale platí, čím skôr bude opravená, tým lepšie.

Má technológia sceľovania autoskiel ATEST?

Oprava čelného skla je zásahom do homologizácie vozidla, a preto používaná technológia  má riadny ATEST 8SD 3129.

Copyright © 2013 All rights reserved. Designed by Orech